AnnetteDoetJeBoekhouding.nl

Chaos in de Boekhouding? Ik ruim het voor U op!

Diensten


Ik kan u helpen bij onderstaande administratieve werkzaamheden:

  • Boekhouding

         Debiteurenbeheer / Incasso

         Crediteurenbeheer

         Facturering

         Bank / Kas

         BTW-aangifte

    • Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren
    • Overige voorkomende administratieve werkzaamheden

    Tarieven:

    Het tarief spreken we af in onderling overleg, bijvoorbeeld per uur of per dienst.